Świadczenia w ramach NFZ

Przychodnia POZ

Lekarze POZ
 • Maria Biernacka
 • Joanna Motwicka
 • Myroslava Rybak

Poradnia ginekologiczna

Przyjęcia pacjentów

 • lek. Sławomir Krok
 • lek. Anna Strojnowska
 • lek. Jakub Walkiewicz

Poradnia urologiczna

Przyjęcia pacjentów
 • lek. Mariusz Błachowiak
 • lek. Marcel Nowak
 • lek. Michał Podfigurny
 • lek. Mateusz Sobczak

Poradnia neurologiczna

Przyjęcia pacjentów
 •  lek. Beata Gasza-Błachowiak

Poradnia okulistyczna

Przyjęcia pacjentów
 • lek. Paulina Baluch 
 • lek. Maksym Ciesielski
 •  lek. Izabela Gabrysz
 • dr n. med. Monika Podfiurna-Musielak
 • lek. Karol Waszkowiaki
 • lek. Lidia Zawada 

Podstawowa opieka zdrowotna w Vigor Med

Lekarz pierwszego kontaktu

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz – jeśli jest taka potrzeba – kieruje do innego specjalisty czy do szpitala. To także lekarz POZ wnioskuje o wysłaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo dba o promocję zdrowia i odpowiednią profilaktykę. Odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej.

  • Lekarz rodzinny może także zdecydować, który z jego pacjentów może skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami transportu sanitarnego (karetką pogotowia, a nawet lotniczego) do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.
  • Jednym z ważniejszych zadań lekarza POZ jest – jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta – wystawienie skierowania do wybranego specjalisty. Taki dokument jest niezbędny, jeśli chcemy udać się na wizytę, np. do gastrologa czy urologa. Lekarz rodzinny wystawia dwa rodzaje skierowań na wizyty u specjalisty:
 • na konsultację – daje ono prawo pacjentowi do jednorazowej wizyty u wybranego specjalisty,
 • na leczenie lub kontynuowanie leczenia – jest ono ważne do momentu zakończenia leczenia przez specjalistę.

Opieka pielęgnacyjna

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru pielęgniarki rodzinnej jak
w wypadku lekarza POZ. Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w szczególności:

 • rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
 • planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,
 • realizacja zleceń lekarskich zarówno w gabinecie zabiegowym, jak i w domu pacjenta (jeśli istnieją takie wskazania),
 • udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,
 • edukacja zdrowotna,
 • profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

Rejestracja pacjentów do pielęgniarki środowiskowej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W schorzeniach ostrych i nagłych porada winna nastąpić w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych pielęgniarka rodzinna uzgadnia termin wizyty z ubezpieczonym.