Chirurgia Jednego Dnia

Nowoczesny blok operacyjny

Nasze centrum medyczne posiada w pełni wyposażoną w najnowszej generacji sprzęt salę operacyjną, która umożliwia nam przeprowadzanie zabiegów okulistycznych, urologicznych, ginekologicznych, ortopedycznych oraz chirurgicznych możliwych do realizacji w ramach zabiegów Chirurgii Jednego Dnia. 

Chirurgia Jednego Dnia jest sposobem leczenia operacyjnego, którego celem jest wykonanie u pacjenta określonego zabiegu chirurgicznego w minimalnym czasie. Zwyczajowo pacjent przebywa na oddziale nie dłużej niż 24h.

Chirurgia Jednego Dnia jest nowoczesną, w pełni bezpieczną procedurą medyczną, w ramach której współczesna medycyna uwzględnia potrzeby pacjentów. Zabiegi w takiej procedurze wskazane są dla osób, które wykazują niechęć do przedłużonych okresów pobytu w szpitalu, oczekują skrócenia okresu nieobecności w pracy oraz zmniejszenia stresu związanego z zabiegiem.

Do największych zalet tej procedury możemy zaliczyć:
  • znaczne skrócenie czasu oczekiwania na zabieg,
  • zmniejszenie ryzyka zakażeń i stresu,
  • skrócony do minimum czas pobytu na oddziale,
  • szybki powrót do zdrowia – większość zabiegów wykonywanych jest z wykorzystaniem nowoczesnych endoskopowych metod operacji

    Każdy pacjent oddziału Chirurgii Jednego Dnia przez cały czas znajduje się pod stałą opieką wykwalifikowanej kadry medycznej. Nasi anestezjolodzy stosują nowoczesne techniki znieczulenia, które nie obciążają organizmu pacjenta.
Zabiegi w ramach oddziału Chirurgii Jednego Dnia w Centrum Vigor Med wykonywane są zarówno w ramach kontraktów NFZ, jak i w zakresie zabiegów komercyjnych. Na konsultacje lekarskie przed zabiegiem pacjent powinien zgłosić się z dowodem tożsamości oraz skierowaniem do szpitala, wystawionym przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę. Nasz oddział Chirurgii Jednego Dnia funkcjonuje w systemie planowanych zabiegów operacyjnych. 
Realizujemy zabiegi chirurgii małoinwazyjnej w zakresie urologii, ginekologii, ortopedii i chirurgii ogólnej.Oddział realizuje operacje okulistyczne – leczenie zaćmy.
Szczegółowych informacji udziela Blok Operacyjny tel: +48 65 529 29 12