Usługi refundowane w ramach NFZ - poradnie specjalistyczne, POZ


 

 

• na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie,

 

• pacjent w chwili rejestracji powinien posiadać skierowanie od lekarza,

 

• w przypadku rejestracji telefonicznej pacjent podaje numer PESEL oraz imię i nazwisko osoby, na którą wystawione jest skierowanie,

 

• w przypadku rejestracji telefonicznej skierowanie należy dostarczyć do Vigor Med w terminie 7 dni - osobiście, lub przesłać pocztą

 

• w dniu wizyty pacjent zgłasza się w rejestracji z dowodem osobistym,

 

• po dokonaniu rejestracji i założeniu karty, w przypadku pierwszej wizyty, pacjent kierowany jest do odpowiedniego gabinetu lekarskiego.

 

 

 

UWAGA!

 

Pacjent nie musi mieć skierowania do uzyskania porady następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika, wenerologa, onkologa, psychiatry.

Poradnia urologiczna
przyjęcia pacjentów

• poniedziałki - lek. David Musielak
• środy - lek. Michał Podfigurny
• piątki - lek. Mariusz Błachowiak
Poradnia dermatologiczna
• poniedziałki i wtorki - dr n. med. Marcin Błaszkowski
Poradnia neurologiczna
• poniedziałki - czwartki - lek. Beata Gasza-Błachowiak
Poradnia ginekologiczna
przyjęcia pacjentów: środy, czwartki i piątki

• lek. Anna Strojnowska
• lek. Sławomir Krok
Poradnia okulistyczna
• poniedziałki - dr n. med. Monika Podfigurna-Musielak
• wtorki - lek. Maria Grześkowiak
• środy - lek. Izabela Mordzak-Gabrysz

Opieka pielęgnacyjna

 

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru  pielęgniarki rodzinnej jak w  wypadku lekarza  POZ.

Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w  szczególności:

 

  rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

  rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

  planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

  realizacja zleceń lekarskich zarówno w gabinecie zabiegowym, jak i w domu pacjenta (jeśli istnieją takie wskazania),

udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,

  edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

 

   Rejestracja pacjentów do pielęgniarki środowiskowej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W  schorzeniach ostrych i  nagłych porada winna nastąpić w  dniu zgłoszenia. W  schorzeniach przewlekłych pielęgniarka rodzinna uzgadnia termin wizyty z  ubezpieczonym.

Lekarz pierwszego kontaktu

 

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz jeśli jest taka potrzeba kieruje do innego specjalisty czy do szpitala. To także lekarz POZ wnioskuje o wysłaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo dba o promocję zdrowia i odpowiednią profilaktykę. Odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Lekarz rodzinny może także zdecydować, który z jego pacjentów może skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami transportu sanitarnego (karetką pogotowia, a nawet lotniczego) do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Jednym z ważniejszych zadań lekarza POZ jest jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta wystawienie skierowania do wybranego specjalisty. Taki dokument jest niezbędny, jeśli chcemy udać się na wizytę, np. do gastrologa czy urologa. Lekarz rodzinny wystawia dwa rodzaje skierowań na wizyty u specjalisty:

 

 na konsultację - daje ono prawo pacjentowi do jednorazowej wizyty u wybranego specjalisty,

na leczenie lub kontynuowanie leczenia - jest ono ważne do momentu zakończenia leczenia przez specjalistę.