Usługi refundowane w ramach NFZ - poradnie specjalistyczne, POZ


 

 

• na wizytę można umówić się osobiście lub telefonicznie,

 

• pacjent w chwili rejestracji powinien posiadać skierowanie od lekarza,

 

• w przypadku rejestracji telefonicznej pacjent podaje numer PESEL oraz imię i nazwisko osoby, na którą wystawione jest skierowanie,

 

• w przypadku rejestracji telefonicznej skierowanie należy dostarczyć do Vigor Med w terminie 7 dni - osobiście, lub przesłać pocztą

 

• w dniu wizyty pacjent zgłasza się w rejestracji z dowodem osobistym,

 

• po dokonaniu rejestracji i założeniu karty, w przypadku pierwszej wizyty, pacjent kierowany jest do odpowiedniego gabinetu lekarskiego.

 

 

 

UWAGA!

 

Pacjent nie musi mieć skierowania do uzyskania porady następujących lekarzy specjalistów: ginekologa i położnika, wenerologa, onkologa, psychiatry.

Poradnia urologiczna
przyjęcia pacjentów

• wtorki - lek. Mateusz Sobczak
• środy - lek. Michał Podfigurny
• piątki - lek. Mariusz Błachowiak
Poradnia neurologiczna
• poniedziałki - czwartki - lek. Beata Gasza-Błachowiak
Poradnia ginekologiczna

• wtorek, środa - lek. Anna Strojnowska
• poniedziałek, piątek - lek. Sławomir Krok
Poradnia okulistyczna
• poniedziałki - dr n. med. Monika Podfigurna-Musielak
• wtorki - lek. Maria Grześkowiak
• środy - lek. Izabela Mordzak-Gabrysz

Opieka pielęgnacyjna

 

Do świadczeń pielęgniarki środowiskowej ma prawo każdy ubezpieczony, który złożył deklarację wyboru danej pielęgniarki. Obowiązują tutaj identyczne zasady wyboru  pielęgniarki rodzinnej jak w  wypadku lekarza  POZ.

Opieka zdrowotna sprawowana przez pielęgniarki i położne środowiskowe/rodzinne obejmuje w  szczególności:

 

•  rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych,

•  rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,

•  planowanie i realizowanie opieki pielęgnacyjnej,

•  realizacja zleceń lekarskich zarówno w gabinecie zabiegowym, jak i w domu pacjenta (jeśli istnieją takie wskazania),

• udzielanie pielęgniarskich świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych samodzielnie,

•  edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób i promocja zdrowia.

 

   Rejestracja pacjentów do pielęgniarki środowiskowej może odbywać się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich. W  schorzeniach ostrych i  nagłych porada winna nastąpić w  dniu zgłoszenia. W  schorzeniach przewlekłych pielęgniarka rodzinna uzgadnia termin wizyty z  ubezpieczonym.

Lekarz pierwszego kontaktu

 

Lekarz POZ to zazwyczaj pierwszy lekarz, do którego się udajemy gdy zaczynamy mieć problemy ze zdrowiem. To on bada, podejmuje decyzje i ewentualnie kieruje dalszą diagnostyką oraz – jeśli jest taka potrzeba – kieruje do innego specjalisty czy do szpitala. To także lekarz POZ wnioskuje o wysłaniu pacjenta na leczenie uzdrowiskowe, przyznanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Dodatkowo dba o promocję zdrowia i odpowiednią profilaktykę. Odpowiada za wykonywanie szczepień ochronnych, w tym także szczepień u dzieci i młodzieży szkolnej.

 

Lekarz rodzinny może także zdecydować, który z jego pacjentów może skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami transportu sanitarnego (karetką pogotowia, a nawet lotniczego) do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej.

 

Jednym z ważniejszych zadań lekarza POZ jest – jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta – wystawienie skierowania do wybranego specjalisty. Taki dokument jest niezbędny, jeśli chcemy udać się na wizytę, np. do gastrologa czy urologa. Lekarz rodzinny wystawia dwa rodzaje skierowań na wizyty u specjalisty:

 

• na konsultację - daje ono prawo pacjentowi do jednorazowej wizyty u wybranego specjalisty,

• na leczenie lub kontynuowanie leczenia - jest ono ważne do momentu zakończenia leczenia przez specjalistę.