Laboratorium medyczne - badania płodności


 

Laboratorium czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 - 12:00

ŚRODY POBRANIA W GODZINACH

10:30 - 12:00

           

   Pacjenci decydujący się na badania w laboratorium Vigor Med mają możliwość odebrania wyników poprzez stronę www.

Każdorazowo w trakcie badania pacjenci otrzymują jednorazowy kod badania, który służy do identyfikacji w celu zalogowania się do systemu.

Do zalogowania pacjent potrzebuje danych: kod badania otrzymany w laboratorium oraz datę urodzenia.

CENNIKI USŁUG

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2022r.

 

Cennik usług medycznych   

Cennik badań laboratoryjnych 

Cennik zabiegów na bloku operacyjnym

 

Pliki w formacie PDF otworzy się w nowym oknie przeglądarki

BADANIE NASIENIA

   Badanie nasienia to podstawowe badanie diagnostyczne w zakresie niepłodności u mężczyzn. Badanie to służy ocenie jakości plemników, ich aktywności i liczby w oparciu o normy wytyczone w 2010 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

   W trakcie badania analizowane są ogólne parametry nasienia, do których zalicza się objętość i lepkość ejakulatu, czas upłynnienia, odczyn pH. Badanie wskazuje ogólną liczbę plemników w nasieniu, odsetek żywych i poruszających się plemników oraz inne wskaźniki (takie jak np. aglutynacja) mające wpływ na płodność mężczyzny.

 

Zasady pobierania nasienia do analizy:

 

•  Zaleca się pobranie nasienia po zachowaniu okresu wstrzemięźliwości płciowej od 2 do 7 dni,

•  Zalecane jest oddanie nasienia w pobliżu laboratorium, w warunkach zapewniających intymność,

•  Nasienie należy oddać drogą masturbacji,

• Nasienie pobierane jest do pojemnika jednorazowego o objętości 60-130 ml. Pojemnik należy opisać (imię i nazwisko pacjenta lub kod),

•  Nasienie powinno być oddane do pojemnika w całości, przy zachowaniu podstawowych zasad higieny,

•  W przypadku problemów z oddaniem nasienia w laboratorium dopuszczalne jest oddanie nasienia w warunkach domowych i dostarczenie materiału do badania w czasie nieprzekraczającym 60 min. od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem (transport w temp. 20-37°C).

 

Szczegółowe informacje udzielane są przez mgr Jolantę Wawrzyniak pod nr tel. 605 087 207

pliki do pobrania

Oddziału Chirurgii Jednego Dnia
Formularze zgód na zabiegi, wraz z opisem procedury medycznej